Gå til hoved innhold

Helsedir: Hva de trenger, når de trenger det, hvor de er

Med krav om å overholde både reguleringer og brukerforventninger, var Helsedirektoratets målsetting å levere kompleks informasjon fra flere kilder i flere kanaler til ulike brukere – gjennom én løsning.

Introduksjon

Helsedirektoratet er et forvaltningsorgan og fagmyndighet under Helse- og omsorgsdepartementet i Norge. Direktoratet fungerer som rådgiver, implementerer vedtatte retningslinjer, og forvalter lover og regler i helsesektoren. I tillegg har direktoratet et overordnet ansvar for nasjonal helseberedskap.

I 2013 utarbeidet norske helsemyndigheter en strategi som tar sikte på en bedre helsetjeneste, basert på kunnskap og beste praksis, og med færre variasjoner. Hensikten er å maksimere god helse i befolkningen generelt, ved å sikre trygg kvalitetsbehandling og omsorg, og en helhetlig helsetjeneste overfor pasientene.

En viktig del av Helsedirektoratets oppdrag er å gi god og brukervennlig tilgang til helseinformasjon og tjenester til følgende brukergrupper:

  • Fagfolk som søker godkjente anbefalinger
  • Privatpersoner som har spørsmål om sin helse
  • Forskere som søker tilgang til rapporter
  • Andre som er interesserte i helseinformasjon

Myndighetene hadde også sitt eget sett med krav:

  • Brukerne og deres behov bør utgjøre det grunnleggende fundamentet
  • Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige
  • Det bør legges til rette for gjenbruk av innhold
  • Innhold bør være tilgjengelig i API-er som er egnet for maskinlæring

Utfordring

Helsedirektoratets digitale løsning besto av en rekke verktøy, inkludert flere utdaterte. I tillegg var integrasjonen mellom de ulike verktøyene dårlig, noe som førte til suboptimal administrasjon av innhold og tjenester. Plattformen var basert på en gammel SharePoint-løsning, med kvartalsvise tekniske oppdateringer – en treg prosess som krevde seks uker med testing hver gang.

Når det gjaldt brukernes situasjon, ønsket leger, overleger, sykepleiere og annet helsepersonell anbefalinger i sine daglige verktøy, en løsning for raske referanser, og mulighet for fordypning ved behov. Helsepersonell ønsket også tilgang til retningslinjer fra én enkelt myndighetskilde – i stedet for å finne to forskjellige retningslinjer for samme tilstand og pasientgruppe. Også private brukere manglet informasjon om f.eks. sine spesifikke rettigheter i en gitt kontekst.

En annen sentral utfordring var ambisjonen om å gjenbruke innhold, både i egne kanaler og i tredjepartskanaler. Store mengder identisk innhold ble skrevet igjen og igjen, og når det ble kopiert til andre kanaler begynte innholdet ofte å avvike og miste sin etterprøvbarhet. For å løse dette problemet trengte direktoratet en plattform der bidragsytere kunne skape og vedlikeholde innhold på en måte som enkelt kunne trekkes ut og gjenbrukes i andre sammenhenger – samtidig som integriteten ble beholdt til enhver tid.

Det var åpenbart at den gamle løsningen verken kunne oppfylle brukernes forventninger eller myndighetenes krav om digitalisering, gjenbruk og distribusjon av innhold. Den digitale strategien fra 2013 hadde imidlertid angitt en klar vei videre, med vekt på «hva brukerne trenger, når de trenger det, hvor de er». Beslutningen ble tatt om å implementere en ny digital plattform, en ny API-løsning, nye nettsider og en ny innholdsmodell.

Løsning

Helsedirektoratet trengte en løsning der alt innhold kunne administreres fra ett sted, og hvor det var enkelt å publisere innhold fra ulike systemer. Direktoratets hovedkanaler er Helsedirektoratet.no for fagfolk og HelseNorge.no for allmennheten. Det ble stilt krav om at den digitale plattformen som skulle velges måtte være i stand til å administrere begge nettsidene, samt distribuere innhold til andre kanaler mot målgruppene.

Helsedirektoratet lanserte en leverandørkonferanse i midten av 2017, før de hadde møter med flere leverandører og etater. Den offentlige anskaffelsesprosessen startet i januar 2018, og i mai 2018 lanserte direktoratet en PoC med tre etater. I juni 2018 ble Netlife valgt, med Seeds som teknisk underleverandør og Enonic som digital plattform. Utviklingsprosjektet startet i august 2018, med en første lansering i mai 2019.

Helsedirektoratet Innholdsmodell
 

Enonic har åpen kildekode og er spesielt egnet for tekniske byråer som Seeds, som kan bygge løsninger for effektiv integrering av tredjeparts systemer og databaser – f.eks. medisinske koder og rettslige rammer. Videre lar Enonic redaktørene fra Helsedirektoratet administrere innhold i henhold til helsemyndighetenes etablerte modell for gjenbruk. Å sette opp attributter og maler er intuitivt, og innholdsgjenbruken forbedres gjennom Enonics strukturerte, innholdsfokuserte natur.

Enonic muliggjør også funksjonalitet fra klassisk CMS og hodeløst CMS i ett. Denne hybridløsningen ble valgt av Netlife og Seeds for Helsedirektoratet, for bl.a. raske forhåndsvisninger og administrering av landingssider. Innholdet publiseres til nettsidene og direktoratets API, som deretter distribuerer til enhver spesifiserte kanal.

En vesentlig del av direktoratets arbeid med å lansere en ny og moderne digital løsning er organisering og strukturering av innholdet. Å dele opp gamle PDF-er og store sider i semantiske deler er f.eks. oppnåelig gjennom Enonics fleksible innholdsmodell.

Gjennom administrerte felter i Enonics strukturerte innholdstyper tillater Helsedirektoratet standardiserte koder fra den internasjonale helsesektoren. På denne måten kan direktoratet enkelt bruke en betegnelse på f.eks. diabetes som et uavhengig innholdselement, som en del av en bredere retningslinje, eller som en del av navigasjon etter diabetes. Enonics integrerte søkemotor kjører spørringer mot både enkeltelementer og større elementer der søkefrasen er inkludert som en gjenbrukbar komponent.

Disse innholdselementene, både små og store – direkte og kontekstuelle – og alltid oppdaterte – kan deretter gjenbrukes av tredjeparter. Legehandboka.no henter for eksempel en diabetesinnholdsartikkel fra Enonic og direktoratets API for å bruke i deres egen artikkel om diabetes.

Resultater

Med Enonic har innholdsredaktørene i Helsedirektoratet anskaffet et brukervennlig verktøy som lar dem administrere ulike innholdstyper effektivt. Brukergrensesnittet gir en ryddig oversikt, og gjør det enkelt for redaktørene å finne det de trenger, når de trenger det – både på desktop og mobil. Plattformen er rask og fleksibel, og har beredt grunnen for mange spennende prosjekter i årene som kommer. Den underliggende NoSQL-teknologien, drevet av en kraftig søkemotor, er fremhevet for å spille en spesielt viktig rolle i denne forbindelsen.

Søk gjennomsyrer dermed alle sider av direktoratets nye nettside, Helsedirektoratet.no. Mens navigering gjennom logisk ordnede menyer er lett tilgjengelig på nettstedet, er det første som møter besøkende et søkefelt – komplett med et skiftende sett med søkeeksempler, som «kosthold barnehage», «diabetes» eller «helseattest førerkort». Ettersom hver del av innholdet kan deles opp i både små og store uavhengige deler, vil besøkende finne nøyaktig det de leter etter, enten det er detaljert eller generelt.

I tillegg er det meste av det strukturerte innholdet tilgjengelig gjennom et API. Dette gjør at tredjeparter alltid har tilgang til de nyeste versjonene av behandlingsanbefalinger og så videre fra direktoratet.

Enonic-produksjonsmiljøet har flere noder i en klynge. Dette sikrer høy tilgjengelighet og jevn og sikker håndtering av trafikktopper i de fleste situasjoner for direktoratets digitale kanaler, samt enkel skalering. En annen forbedring for direktoratet er hyppigheten av funksjonalitetslanseringer og feilrettinger. Nå kan disse problemene håndteres kontinuerlig, mens utgivelsesvinduet til den gamle løsningen krevde 3–4 måneder.

Statistikk fra Siteimprove-integrasjonen i Enonic indikerer hvor godt Helsedirektoratets nettsider presterer innen digital sikkerhet, kvalitetssikring, tilgjengelighet og søkemotoroptimalisering. Alle parametere har økt siden lanseringen av den nye digitale løsningen – spesielt kvalitetssikringen har økt dramatisk fra 60,1 poeng til 96,2 poeng (av 100). Brukerundersøkelser indikerer også fornøyde brukere: 65 prosent svarte at de har funnet det de kom for totalt sett, mens 74 prosent anga det samme for normativt innhold – dvs. innhold rettet mot helsepersonell.

helsedirektoratet-siteimprove
 

Helsedirektoratets løsning er den første av mange Enonic-baserte løsninger for helsesektoren i Norge. Seeds har også lansert nye nettsider for Helseøkonomiforvaltningen, Direktoratet for e-helse, Statens strålevern og Helsebiblioteket.

Teknisk oversikt

  • Enonic XP kjørende i Enonic Cloud
  • Klyngemiljø for skalering og høy tilgjengelighet
  • Enonic Content Studio
  • Enonic Market-apper
    • Siteimprove-app
    • Google Analytics
    • Google Tag Manager
  • JIRA
  • Integrasjon med API-løsning
  • Konsept og grafisk brukergrensesnitt: Netlife Design
  • Teknisk ansvar, inkludert integrasjoner og API-er: Seeds
  • 47 innholdstyper
  • Atomic content design-prinsipper
Jeg liker Enonic, siden den er enkel og intuitiv å jobbe med. Enonic er vesentlig bedre enn digitale plattformer jeg har brukt tidligere.
Lars Erik Pedersen, webredaktør, Helsedirektoratet