Gå til hoved innhold

KLP: Levering utover forventningene

Da finanstjenesteselskapet KLP annonserte en konkurranse for å erstatte sin aldrende digitale plattform, tok Enonic oppgaven fatt og leverte en Proof of Concept over all forventning.

Introduksjon

Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, bedre kjent som KLP, er et norsk gjensidig forsikringsselskap med ansvar for forvaltning av kommunale og fylkeskommunale pensjoner og forsikringer. Det Oslo-baserte selskapet har en forvaltningskapital på 871 milliarder kroner, med 349 kommuner og fylkeskommuner, 30 helseforetak og 2200 virksomheter som oppdragsgivere.

I 2018 besluttet KLP å erstatte sitt aldrende CMS og digitale plattform for å møte fremtidens digitale kundekrav. Etter en grundig prosess med nøye overveielse, havnet KLP på en shortlist med to potensielle leverandører i oktober 2018. Dette inkluderte Enonic.

Utfordring

Det å velge en ny digital plattform er vanskelig for enhver organisasjon, ettersom ansatte må forholde seg til den valgte løsningen de neste 5–10 årene. Det er flere faktorer å vurdere, som kundens langsiktige retning og posisjonering, nye digitale trender og hvordan man bygger en fremtidsrettet plattform.

KLP trengte en plattform som var raskere, bedre og sikrere enn sin daværende løsning. Plattformen måtte også kunne integreres med deres designsystem, i tillegg til å tilby personalisering, innloggingstjenester, integrasjon med markedsføringsautomatisering og A/B-testing.

KLP hadde brukt sitt nåværende CMS i over 10 år, og de hadde bygget sine egne front-ends og flere funksjoner i tillegg til den originale løsningen. Videre var KLP usikre på om de skulle kjøre den nye plattformen selv eller i skyen.

Alle disse utfordringene og mer ble levert som oppgaver til to potensielle leverandører i et tidsbegrenset proof of concept (PoC), som foregikk hos KLP i Oslo.

Løsning

I 10 dager jobbet Enonic-teamet med KLPs detaljerte og omfattende PoC. Teamet var sammensatt av ressurser fra kunden og bidrag fra produkteksperter hos Enonic. Kundens ressurser hadde ikke erfaring med Enonic fra tidligere prosjekter.

De brukte KLPs designsystem rett ut av esken i Enonic-plattformen, og begynte å jobbe med fullt responsive layouts, integrasjoner og en skreddersydd Enonic-skjemabygger. Andre oppgaver inkluderte redaksjonelle roller og tilgangsadministrasjon, og tilpassede innholdstyper som artikler, landingssider og skjemaer, samt sidemaler, makroer og teaser-komponenter. 

A/B-testing ble gjort mulig gjennom en integrasjon med Visual Web Optimizer (VWO), og en personaliseringskomponent ble bygget med React. Når det gjelder markedsføringsautomatisering, ble Enonics bevisste strategi om å bruke «best of breed»-tredjepartsapplikasjoner i tett integrasjon med Enonic-plattformen godt mottatt.

Enonic lar kunder selv velge om de vil ha et tradisjonelt CMS-oppsett eller benytte Enonic hodeløst sammen med rammeverk som f.eks. React. Begge alternativene ble vist i løpet av PoC. I tillegg til dette leverte Enonic også løsninger på innholdsmigrering, enkel duplisering og oppsett av kampanjesider, lokalisering, språkstøtte, systemdokumentasjon, integrasjon i sky/lokalt, backup og gjenoppretting, sikkerhetsarkitektur og mye mer.

Resultater

Det intense PoC-prosjektet på KLPs kontorer resulterte i en testversjon av nye KLP.no og en 40-siders rapport fra Enonic. Med dette hadde KLP et unikt grunnlag for å ta sin beslutning.

Ikke bare leverte Enonic mer enn nødvendig før deadline – som for eksempel lokalisering av tekst i kode – de svarte også på krav utenfor PoC-en – inkludert markedsstrategi, oppgraderingsregime og sikkerhetsarkitektur.

Under prosjektet demonstrerte Enonic hvor enkelt det er å lære opp utviklere og få dem i gang på plattformen. Enonics brukervennlighet og intuitive natur, sammen med beste praksis levert av Enonic-teamet og et tett samarbeid mellom alle aktører, sørget for en solid og tilfredsstillende leveranse.

KLP valgte Enonics løsning i desember 2018, med visshet om at Enonic kan hjelpe dem med å endre og tilpasse digitale løsninger på en raskere og sikrere måte, samt motta kvalitetsleveranser på f.eks. lokalisering.

Etter PoC-en startet KLP et implementeringsprosjekt i januar 2019 og lanserte sitt offentlige nettsted kjørende i Enonic Cloud i juni 2019.

Teknisk oversikt

 • Enonic Cloud
  • Enonic XP 7
  • Produksjons- og QA-miljø med cluster
  • Dedikert utviklingsmiljø
 • Hodeløst CMS
  • Guillotine-lib
  • GraphQL
 • Enonic Market
  • Skjemabygger (tilpasset KLPs designsystem)
  • SEO Meta Fields
  • Visual Website Optimizer (VWO)
  • Menu-lib
 • KLPs designsystem
 • Gradle (build-system)
 • Github (Git Repo)
 • React
 • HTML5
 • Jenkins (CD)
 • Trello (oppgavebehandling)
Enonic er både tilgjengelig og lett å jobbe med. I tillegg var Enonics løsning best egnet for KLPs eksisterende kompetanse, som inkluderer JavaScript.
Åsne Taksrud, Leder IT Digital Utvikling i KLP